Connie: : 06-83 53 42 40 | Paul: 06-22613781 info@in-balans-zijn.nl

Balance training

Deze training is bedoeld om het zelfinzicht te verruimen, het eigen handelen bij spanning en stressvolle situaties te veranderen. Met nieuwe inzichten kan men innerlijke rust hervinden . Men krijgt weer ontspanning in lichaam en geest.  BALANCE  is gericht op het ontwikkelen van oplettendheid. Oplettendheid door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waarvan je je misschien niet meer zo bewust was. Je eigen wijsheid gebruiken als kompas. Weer plezier krijgen in de dingen die je doet.